Kardiyoloji

Günümüzde birçok kalp kri­zi ve inme vakasının önlenmesinin mümkün olduğuna inanıyorum. Hatta ai­le bireylerinin geçmişlerinde prematüre kalp rahatsızlıkları kayıtları olan has­talanın bile, birçok durumda tedavi edilerek genetik yatkınlığın üstesinden gelebilmiştir. Önemli olan erken tedbir alınmasıdır. Ne kadar erken tedbir alı­nırsa, gelecekte meydana gelebilecek faciaları önlemek o kadar kolaylaşır. Birçok vakada kalp krizi ve inmenin ilk…