Özel Armutlu Can Sağlık Hizmetleri – KanGrubu Test Hizmeti

Kurumumuz bünyesinde verilen hizmetler dahilinde “Kan Grubu Testi” hizmeti devermekteyiz. Kan grubunuzu bilmeniz sizin için çok önemlidir. Acil durumlarda zaman kazanmak için Kan grubunuzu bilmenizde yarar vardır. Bu konuda hizmet almak için bizi arayabilirsiniz.

Kan Grubu Testi

1- İlk kan silinir daha sonra çıkan üç damla kan lam üzerine ayrı ayrı damlatılır
2- Birinci damla kana Anti-A serumu, ikinci damla kana Anti-B serumu, üçüncü damla kana anti-D serumu damlatılarak test serumları ile kanın karışmasını sağlamak amacıyla lam üç dakika kadar yatay vaziyette sallanır
3- Alyuvarların aglutine (çökelme) olup olmadığına bakılır
4- Anti-A test serumunda çökelme varsa kan A grubu Anti-B test serumunda çökelme varsa kan B grubu Her iki test serumunda çökelme varsa kan AB grubu Her iki test serumunda çökelme yoksa kan O grubudur.